Etiopia cz. Południowa – fotorelacja Bogusława Łachmańskiego