Etiopia cz. Północna – fotorelacja Bogusława Łachmańskiego