Egipt wycieczka

Egipt – starożytne królestwo faraonów, jest kolebką jednej z najstarszych cywilizacji świata, liczącej ponad 5.000 Lat. Nie sposób przyjechać do Egiptu i nie obejrzeć piramid w Gizie – najwspanialszych budowli tego typu na świecie, pełnego niezwykłych wykopalisk i jedynego w swoim rodzaju Muzeum Historycznego, Starego Kairu z jego tajemniczymi meczetami, kościołami.