fbpx
google maps

Klauzula Informacyjna – ochrona danych osobowych (RODO)

Uprzejmie informujmy że:
1. administratorem Pani/Pana adresu e-mail jest Bogusław Łachmański prowadzący działalność pod firmą „Bogusław Łachmański Biuro Podróży Łachmański Travel” z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Garbary 100/99 (dalej: „Biuro”);
2. Pani/Pana adres e-mail przetwarzany będzie w celu przedstawienie Pani/Panu szczegółowej oferty, przesyłania Pani/Panu ofert świadczonych przez Biuro usług na podany przez Panią/Pana adres e-mailowy.
3. odbiorcą Pani/Pana adresu e-mail będą pracownicy Biura
4. Pani/Pana adres e-mail będzie przekazywany do państwa trzeciego w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem przez Biuro.
Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego zgłaszając się do naszego Biura.
5. Pani/Pana adres e-mail będzie przechowywany przez okres niezbędny do przedstawienia Pani/Panu szczegółowej oferty, o ile stosowne przepisy nie wymagają dłuższego przetwarzania danych osobowych;
6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swojego adresu e-mail oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia adresu e-mail, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie adresu e-mail Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8. podanie przez Pana/Panią adresu e-mail jest warunkiem wykonania umownym.
9. Pani/Pana adres e-mail nie będzie przetwarzany w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.