5 dni LITWA
LITWA: Wilno, Kowno i Troki

Wilno, Kowno i Troki

Wycieczka do Wilna

Wycieczka do Wilna

Wilno: w języku litewskim znaczy „kraina bursztynu”. Dzisiaj jest to miasto, którego Starówka zalicza się do największych i najładniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Większość budynków Starego Miasta, a jest ich 1244, ma  wartość historyczną i artystyczną. Wznoszone były w ciągu pięciu stuleci, a więc stanowią odbicie różnych stylów europejskiej architektury: gotyku, renesansu, baroku i klasycyzmu. W 1678 roku Król Jan III Sobieski  zrównał Wilno we wszystkich prawach z Krakowem. Dzisiaj przyjeżdżają tutaj turyści z całej Europy, żeby napawać się pięknem niezwykłej Starówki, poznać słynną gościnność gospodarzy i wspaniałą litewską kuchnię. Wilno jest stolicą Litwy , „jednej już tylko krainy takiej, w której jest trochę szczęścia dla Polaka: kraju lat dziecinnych!” Mickiewicza, Orzeszkowej, Miłosza, Wańkowicza, Moniuszki, Kościuszki, Piłsudskiego, czy Giedroycia, którzy poezją, prozą, muzyką czy zbrojnym orężem walczyli o tożsamość ojczyzny. Związane z historią Polski i Litwy , przeżywało określone etapy swojego istnienia. Było centrum Wielkiego Księstwa Litewskiego do Unii Lubelskiej w 1569r. Następnie centrum Litwy, gdy była ona w składzie Rzeczypospolitej do trzeciego rozbioru Polski i Litwy w 1795r. Potem, miasto było w składzie Rosji, by ponownie wrócić do Polski na okres 1920-1939r. Jest stolicą niepodległej Litwy od 11.marca 1991 roku.  Wycieczka do Wilna czeka!

Kowno: z zachwycającą Starówką , zaprasza „do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych”. Pamiętajmy, iż „ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest boży, tak on był nasz własny, jakże tam wszystko do nas należało, jak pomnim wszystko co nas otaczało”. Tu przez kilka lat mieszkał Adam Mickiewicza tęskniąc za ukochanym Wilnem.

Troki: początek miastu dał zamek zbudowany za czasów księcia Giedymina. Po śmierci Giedymina Stare Troki i Żmudź otrzymał jego syn Kiejstut. W czasie zatargów między Witoldem i Jagiełłą troki tracą na znaczeniu i już nigdy nie odzyskują dawnej świetności. Po pożarze zamku w 1391 roku, Witold ufundował kościół i klasztor dla benedyktynów. W Trokach żyją do dziś potomkowie Karaimów, sprowadzonych w 1398 roku z Krymu przez księcia Witolda dla ochrony zamku i księcia.

Ponadto amatorom podróżowania po Europie oferujemy również inne wycieczki do Europy Islandia czy Norwegia są równie pasjonujące. Zorganizuj swoje wakacje z Łachmański Travel i odkrywaj skarby naszego kontynentu.

Zbiórka uczestników o godz. 04:45, odjazd z Warszawy o godz.05:00. Przejazd w kierunku Wilna. Po drodze krótkie postoje oraz przerwa na lunch (płatny indywidualnie przez uczestników). Przyjazd do Wilna ok. godz.18:00, zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek i nocleg.
Po śniadaniu zwiedzanie Starego Miasta: kościół św. Piotra i Pawła, katedra Św. Stanisława (tutaj znajdują się drewniane figury królów: Władysława Jagiełły, Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka, Jana Olbrachta, Zygmunta Starego oraz Zygmunta Augusta, relikwie Św. Kazimierza, liczne dzieła sztuki oraz nagrobek Jana Radziwiłła i Zofii Wiśniowieckiej), Nowy arsenał oraz ruiny XVI - wiecznego kościoła Św. Anny i Barbary, ul. Barbary Radziwiłłówny, kościół Bernardynów z nagrobkami Stanisława Radziwiłła i Piotra Wiesiołowskiego, pomnik Adama Mickiewicza, wybudowany w stylu gruzińskim, Uniwersytet Wileński, którego historia sięga XVI wieku. Zespół budynków zajmuje dużą część dzielnicy Starego Miasta. Tutaj w XVIII wieku swoją siedzibę miała Komisja Edukacji Narodowej, tutaj studiował Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki, wykładał Joachim Lelewel. Zwiedzanie zakończymy odwiedzinami w Muzeum Adama Mickiewicza. Nocleg w hotelu w Wilnie.
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem, wyjazd z Wilna i przejazd do malowniczo położonego nad jeziorami, 20 km na zachód od Wilna, historycznego miasta Troki. Zwiedzanie jednej z głównych atrakcji turystycznych Litwy - siedziby książąt litewskich - zamku na wyspie . Zamek – zbudowany jako twierdza ochronna zajmuje całą wyspę – ok.1,8 ha. Otoczony jest ośmiometrowej długości murami obronnymi, które schodzą do samego jeziora. Po drugiej wojnie światowej został całkowicie odrestaurowany. W godzinach południowych przejazd do Kowna i zwiedzanie miasta: XVI-wieczny ratusz zbudowany w stylu gotyckim z 53-metrową, białą wieżą, kościół Witolda z XVI wieku, katedra oraz zabudowa wokół rynku. Powrót do Wilna i nocleg.
Po śniadaniu zwiedzanie Wilna z przewodnikiem: kościół Św. Michała z nagrobkami rodu Sapiehów, ulica Ostrobramska, kaplica Matki Boskiej Ostrobramskiej. Po południu przejazd do położonej w południowej części miasta dzielnicy Rossa, gdzie znajduje się założony przez Tymoteusza Raczyńskiego najpiękniejszy i najstarszy cmentarz w Wilnie. Tutaj pod płytą z napisem „Matka i serce syna’’ leży Maria Piłsudska i serce marszałka Piłsudskiego. Obok pochowani są żołnierze AK, polegli w walkach o Wilno w 1944 roku. Na cmentarzu pochowano wielu wybitnych ludzi, Polaków, Litwinów, Białorusinów, pisarzy, uczonych, artystów, uczestników powstań 1831r., 1863r. i wojskowych. Nocleg w hotelu w Wilnie.
Po śniadaniu wyjazd w kierunku Krakowa. Po drodze krótkie postoje oraz przerwa na lunch (płatny indywidualnie przez uczestników). Przyjazd do Warszawy ok. godz. 21:00.
UWAGA - Kalkulacja dla grupy 08 osób płacących. Mniejsza ilość osób spowoduje zmianę ceny. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczna cena biletu lotniczego z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu.