Wycieczka do Wilna

Wilno: w języku litewskim znaczy „kraina bursztynu”. Dzisiaj jest to miasto, którego Starówka zalicza się do największych i najładniejszych w Europie Środkowej i Wschodniej. Większość budynków Starego Miasta, a jest ich 1244, ma  wartość historyczną i artystyczną. Wznoszone były w ciągu pięciu stuleci, a więc stanowią odbicie różnych stylów europejskiej architektury: gotyku, renesansu, baroku i klasycyzmu. W 1678 roku Król Jan III Sobieski  zrównał Wilno we wszystkich prawach z Krakowem. Dzisiaj przyjeżdżają tutaj turyści z całej Europy, żeby napawać się pięknem niezwykłej Starówki, poznać słynną gościnność gospodarzy i wspaniałą litewską kuchnię. Wilno jest stolicą Litwy , „jednej już tylko krainy takiej, w której jest trochę szczęścia dla Polaka: kraju lat dziecinnych!” Mickiewicza, Orzeszkowej, Miłosza, Wańkowicza, Moniuszki, Kościuszki, Piłsudskiego, czy Giedroycia, którzy poezją, prozą, muzyką czy zbrojnym orężem walczyli o tożsamość ojczyzny. Związane z historią Polski i Litwy , przeżywało określone etapy swojego istnienia. Było centrum Wielkiego Księstwa Litewskiego do Unii Lubelskiej w 1569r. Następnie centrum Litwy, gdy była ona w składzie Rzeczypospolitej do trzeciego rozbioru Polski i Litwy w 1795r. Potem, miasto było w składzie Rosji, by ponownie wrócić do Polski na okres 1920-1939r. Jest stolicą niepodległej Litwy od 11.marca 1991 roku.  Wycieczka do Wilna czeka!

Kowno: z zachwycającą Starówką , zaprasza „do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych”. Pamiętajmy, iż „ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest boży, tak on był nasz własny, jakże tam wszystko do nas należało, jak pomnim wszystko co nas otaczało”. Tu przez kilka lat mieszkał Adam Mickiewicza tęskniąc za ukochanym Wilnem.

Troki: początek miastu dał zamek zbudowany za czasów księcia Giedymina. Po śmierci Giedymina Stare Troki i Żmudź otrzymał jego syn Kiejstut. W czasie zatargów między Witoldem i Jagiełłą troki tracą na znaczeniu i już nigdy nie odzyskują dawnej świetności. Po pożarze zamku w 1391 roku, Witold ufundował kościół i klasztor dla benedyktynów. W Trokach żyją do dziś potomkowie Karaimów, sprowadzonych w 1398 roku z Krymu przez księcia Witolda dla ochrony zamku i księcia.

Ponadto amatorom podróżowania po Europie oferujemy również inne wycieczki do Europy Islandia czy Norwegia są równie pasjonujące. Zorganizuj swoje wakacje z Łachmański Travel i odkrywaj skarby naszego kontynentu.