Wycieczki do Turkmenistanu: Turkmenistan jest uznawany za jeden z najbardziej niezbadanych i fascynujących krajów Azji. Państwo to obejmuje pustynny region – Kara-kum, który przez wiele lat był polem ścierania się wielu kultur – począwszy od podbojów Aleksandra Wielkiego, przez wpływy arabskie i, w końcu, mongolsko-tatarskie.

Na obszarze Turkmenistanu znajduje się wiele wykopalisk archeologicznych, w tym także wpisanych na listę UNESCO. W miastach lśnią szkła drapaczy chmur i złote kopuły pałaców, rodem z „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Osobliwością jest Aszchabad – młode miasto, wyglądające dość ekscentrycznie na tle innych stolic Azji Centralnej. Miasto charakteryzuje się z jednej strony surrealizmem, z drugiej – przepychem. Słynie z licznych wieżowców z białego marmuru i faktu, że marmurowe są tam nawet krawężniki…

Zapraszamy na Nasze wycieczki do Turkmenistanu!

Więcej Naszych wycieczek do Azji znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy!