8 dni BIAŁORUŚ
BIAŁORUŚ: niezwykły kraj kontrastów

Wycieczki na Białoruś

Mińsk, Jezioro Świteź, Nowogródek

Wycieczki na Białoruś

Wyjazd w ramach ruchu bezwizowego.

Białoruś to niezwykły kraj kontrastów, który wzbudza w obcokrajowcach antagonistyczne uczucia: podziwu lub obawy. Co najważniejsze, nie daje się poznać inaczej niż od środka, czyli Stamtąd. Kto próbuje zrozumieć tej kraj z oddalenia, często jest skazany na niepowodzenie, stereotypy i sztampę. To tak, jakby poznawać towar z opisu na metce. Wycieczki na Białoruś to niezwykła okazja aby poznać ten często niedoceniany kraj.

Podczas wycieczki zwiedzimy Bohatyrowicze – kultową wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością E.Orzeszkowej oraz Nowy Zamek w Grodnie gdzie odbył się tak zwany „Niemy Sejm” w 1793 roku, który podpisał II rozbior Rzeczypospolitej. Ponadto odwiedzimy także Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej oraz Dom Elizy Orzeszkowej. Na naszej trasie nie zabraknie oczywiście takich perełek jak Mińsk, Jezioro Świteź, Nowogródek czy Stare Wasiliszki.

Więcej naszych propozycji na niezapomniane wakacje znajdą Państwo TUTAJ. Zapraszamy!

Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Przelot do Mińska. Po wylądowaniu spotkanie z polskojęzycznym pilotem, transfer do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Po śniadaniu zwiedzanie Mińska. Zobaczymy m.in. Plac Niepodległości z kościołem Św. Szymona i Heleny, główną siedzibę mińskiego parlamentu, gmachy mińskich uniwersytetów, sławną Aleje Niepodległości, miejsce, gdzie w dziewiczej postaci zachował się budynki w stylu stalinowskiego monumentalnego klasycyzmu. Następnie odwiedzimy Katedrę imienia Najświętszej Marii Panny, Plac Wolności, ratusz miejski, Cerkiew Św. Ducha i monastyr (do 1870 r. kościół i klasztor Bernardynek), stanowiące barokowy zespół zbudowany w XVII w. Tego dnia przejdziemy także Troickie Przedmieście oraz zobaczymy Bibliotekę Narodową Białorusi i Narodowy Akademicki Teatr Wielki Opery i Baletu. Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
Po śniadania przejazd do Bieniakonie gdzie zobaczymy Kościoł św. Jana Chrzciciela – miejsca,w którym brała ślub ukochana Adama Mickiewicza Maryla Wereszczakówna. Obok kościołu znajduje się grób Maryli Wereszczakówny. Przejazd do Bolcieniki, gdzie zobaczymy pałac rodzinny Puttkamerów, gdzie mieszkała po ślubie Maryla Wereszczakówna z hrabią Stanisławem Puttkamerem. Pod koniec dnia zwiedzimy również dwór obronny w Gojcieniszkach – zamek Nonhartów. Po południu zwiedzanie miasta Lida: zamek warowny z XIV wieku, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego, Katedra Św. Michała Archanioła. Tego dnia zobaczymy również zabytkowe gmachy urzędu pocztowego, straży pożarnej oraz browaru założonego w 1876 roku. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
Śniadanie. Przejazd do Starych Wasiliszek – rodzinnej miejscowości Czesława Niemena, gdzie zwiedzimy muzeum powstałe w jego rodzinnym domu. Następnie Bohatyrowicze - kultowa wieś nad Niemnem, związana z powstaniem styczniowym i twórczością E.Orzeszkowej, gdzie zobaczymy mogiłę Jana i Cecylii, którzy zapoczątkowali ród Bohatyrowiczów. Przejazd do Grodna. Zwiedzanie miasta zaczniemy w muzeum "Grodzieńskie Bramy", następnie Stary zamek - rezydencja Wielkiego księcia litewskiego Witolda, a później też króla Rzeczypospolitej Polskiej Stefana Batorego, Nowy Zamek - rezydencja Augusta III. Tutaj odbył się tak zwany "Niemy Sejm" 1793 roku, który podpisał II rozbior Rzeczypospolitej. A w 1795 roku w Nowym Zamku ostatni król Rzeczypospolitej Stanisław August Poniatowski podpisał też akt abdykacji. Następnie zobaczymy słynną wieżę straży pożarnej oraz Pałac Chreptowiczów, w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Religii. Dalsze zwiedzanie miasta: Batorówka, Bazylika Katedralna Świętego Franciszka Ksawerego, pałac Sanguszek, kościół pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego, cerkiew Świętych Borysa i Gleba, Pałac Hrabiego Walickego, krzywa oficyna, gmach teatru, dom, w którym mieszkała słynna pisarka Zofia Nałkowska. Na koniec dnia odwiedzimy Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej oraz Dom Elizy Orzeszkowej – obecnie muzeum. Obiadokolacja i nocleg.
Śniadanie, przejazd do miejscowości Różana, gdzie zobaczymy zbudowany w 1618 r. za środki kanclerza Lwa Sapiehy Kościół Trójcy, Kościół Piotra i Pawła oraz Malownicze ruiny zamku Sapiehów wraz z muzeum. Następnie przejazd do Kosów Poleski, gdzie zwiedzimy dawny pałac Pusłowskich – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki (obecnie muzeum), kościół św. Trójcy – miejsce chrztu T. Kościuszki oraz cmentarz katolicki z kwaterą żołnierzy polskich poległych w 1920 r. Po południu przejazd do Berezy Kartuskiej gdzie zobaczymy ruiny klasztor Kartuzów.
Przejazd do Brześcia – jednego z najstarszych i najpiękniejszych miast Białorusi. Zwiedzanie Brześcia: m.in. zabytkowe centrum miasta, Twierdza Brzeska, brama Brzeska, ruiny pałacu Białego, cerkiew św. Mikołaja, cmentarz wojskowy, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Obiadokolacja, transfer do hotelu i nocleg.
Po śniadaniu wizyta na terenie rezerwatu przyrody Jeziora Świteź. Przejazd do Nowogródka – jednego z najstarszych miast Białorusi. Zwiedzanie miasta: kościół, w którym był ochrzczony Adam Mickiewicz, Kopiec Mickiewicza, pomnik A. Mickiewicza, Muzeum A. Mickiewicza, kościół św. Michała, cerkiew św. Borysa i Gleba z pocz. XVI w., dawny kościół franciszkanów z XVIII w. (zamieniony na cerkiew prawosławną), meczet. Przejazd do miasteczka Mir i zwiedzanie gotyckiego zamku z ok. 1500 r. (UNESCO). Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Polski

BIAŁORUŚ – od 27.07.2018 obywatele Polski, którzy przekraczają granicę na Lotnisku Narodowym „Mińsk”, mogą przebywać na terenie Republiki Białorusi bez wizy przez okres 30 dni.
Aby skorzystać z trybu bezwizowego, należy posiadać ważny paszport, gotówkę (na każdy dzień pobytu sumę w walucie obcej lub rublach białoruskich, równoważną – ok. 22 euro) oraz ważne na terenie Republiki Białorusi ubezpieczenie medyczne na kwotę nie mniej niż 10 tys. euro.

  • Bohatyrowicze – kultowa wieś nad Niemnem
  • Nowy Zamek w Grodnie gdzie odbył się tak zwany „Niemy Sejm”
  • Muzeum Literackie Zofii Nałkowskiej
  • Dom Elizy Orzeszkowej
  • Perły Białorusi: Mińsk, Jezioro Świteź, Nowogródek czy Stare Wasiliszki
Kalkulacja dla grupy min. 08.osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i wizy wjazdowej.